หลักสูตรการเรียนรู้

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กับ อพวช. เป็นหลักสูตรการเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้และต่อยอดในการพัฒนาตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับความสนใจ และความเหมาะสมกับผู้ลงทะเบียน

หลักสูตรทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

12 - 14 มิ.ย. | 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations) ครั้งที่ 2

ฝึกวาดภาพวิทย์กับศิลปินมืออาชีพ และนักพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ด้วยเทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

กิจกรรมทั้งหมด

บรรยากาศกิจกรรมและการอบรม