ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ดูข้อมูล
1. กำหนดการและรายชื่อในการนำเสนอ NSM JSI2023
2. ประกาศผลการแข่งขัน 2023 Junior Science Influencers ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ NSM Junior Science Influencers