กิจกรรมที่ผ่านไปแล้วการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุด้วยบริบทพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

วันที่จัดกิจกรรม : 4 - 5 เมษายน 2567

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการพิพิธภัณฑ์ 101 (Museums Management 101)

วันที่จัดกิจกรรม : 27 - 29 มีนาคม 2567

เรียนรู้เรื่องราวการจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างครบวงจร จากผู้มีประสบการณ์จริงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง


โครงการ NSM Junior Science Influencers 2024 (NSM JSI 2024)

วันที่จัดกิจกรรม : 23 - 24 มีนาคม 2567

หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างมั่นใจ สำหรับน้อง ๆ อายุ 10-14 ปี สู่การเป็นอินฟลูเอ็นเซอร์ พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่และร่วมงานกับ NSM


การอบรมเชิงปฏิบัติการการสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง (Fish Taxidermy for Display)

วันที่จัดกิจกรรม : 20 - 22 มีนาคม 2567

เรียนรู้การเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตด้วยเทคนิค Taxidermy สำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านงานวิชาการ และการจัดแสดงจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง


การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations)

วันที่จัดกิจกรรม : 6 - 8 มีนาคม 2567

ฝึกวาดภาพวิทย์กับศิลปินมืออาชีพ และนักพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ด้วยเทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์


การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นกลไก (Automata Toys)

วันที่จัดกิจกรรม : 2 - 3 มีนาคม 2567

เรียนรู้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นกลไก Automata Toys ภายใต้แนวคิด : แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)


การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ (Paper Science Toys)

วันที่จัดกิจกรรม : 24 กุมภาพันธ์ 2567

เรียนรู้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ


การพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

วันที่จัดกิจกรรม : 13 - 14 กันยายน 2566

โอกาสในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และการออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์