ปฏิทินกิจกรรม

12 - 14 มิ.ย. | 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations) ครั้งที่ 2

ฝึกวาดภาพวิทย์กับศิลปินมืออาชีพ และนักพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ด้วยเทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

กิจกรรมทั้งหมด