ติดต่อเรา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ที่ตั้ง

39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


ช่องทางการติดต่อ

  • Tel. +66 2 577 9999

  • Fax. +66 2 577 9900

  • E-Mail : (ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป) info@nsm.or.th

  • E-Mail : (รับ-ส่งหนังสือสารบรรณกลาง) saraban@nsm.or.th

ช่องทางติดตามข่าวสาร

ติดต่อเรา