กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

บรรยากาศกิจกรรมและการอบรม

การสตัฟฟ์ปลาเพื่อการจัดแสดง

(ดูข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร)
วันที่จัดกิจกรรม : 10 - 12 พฤษภาคม 2566
เวลา 9:00 - 16:00 น.
อาคารปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หมวดหมู่ :   Taxidermy
กลุ่มเป้าหมาย :
1. นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
2. ครู อาจารย์ นักการศึกษา

การสตัฟฟ์ปลาเป็นทักษะสำคัญของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในการรักษาตัวอย่างเพื่องานวิชาการ และการจัดแสดงเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กายภาพของปลา การเตรียมตัวอย่าง ขั้นตอนในการทำหุ่นและตกแต่งตัวอย่าง และการดูแลและรักษาสภาพ

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรม


วิดีโอบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรม