Science Communication

หลักสูตรการเรียนการสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM เริ่มอย่างไร

25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566

รุ่นที่ 1 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ.แกลง จ.ระยอง

หมวดหมู่ :   STEM Education

เอกสารประกอบ
1. หลักสูตร STEM เริ่มยังไง (ประชาสัมพันธ์).pdf

STEM เริ่มอย่างไร เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เห็นว่าความรู้จากประสบการณ์ และจากการเรียนทุกรายวิชานั้นมีความหมาย และเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาคนเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

รับเพียง 70 ท่าน เท่านั้น (หมดเขตรับสมัครแล้ว)
หมดเขตรับสมัคร 01 ก.พ. 2566

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 500 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 0 บาท

STEM เริ่มอย่างไร เป็นกิจกรรมสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทำความเข้าใจและสร้างความคุ้นเคยกับ “เทคโนโลยี (T)” การสร้างจินตนาการและวิศวกรรมย้อนรอย รวมทั้งการทำความเข้าใจและความชัดเจนกับ “กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (E)” ในการบูรณาการหลากหลายความรู้ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน STEM กับทุกระดับชั้นเรียน

ดูรายละเอียดที่พัก คลิก

รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลการอบรมและกิจกรรม
บุรวัชร์  นาคสู่สุข
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1496
E-mail burawat@nsm.or.th