Science Communication

หลักสูตรการเรียนการสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์

2023 NSM Junior Science Influencers

20 - 21 พฤษภาคม 2566

เวลา 9:00 - 16:00 น.

ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หมวดหมู่ :   Effective Presentations

เอกสารประกอบ
1. 05-05-2023final โครงการ NSM JSI 2023 update.pdf
2. 5-5-2023 กำหนดการอบรมโครงการ NSM JSI 2023 ปรับใหม่ update.pdf

การเป็นนักสื่อสารที่ดีและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพคือเป้าหมายของ NSM Junior Science Influencers ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ถูกต้อง และเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอ และเบื้องหลังการผลิตสื่อของทีมงาน NSM Studio

รับเพียง 50 ท่าน เท่านั้น (หมดเขตรับสมัครแล้ว)

ค่าลงทะเบียน

 • บุคคลทั่วไป 5000 บาท
 • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 4500 บาท

2023 NSM Junior Science Influencers

กิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 9 - 15 ปี

 • การสื่อสารวิทย์เพื่อพิชิตกลุ่มเป้าหมาย : ทฤษฎี หลักการ องค์ประกอบของทักษะการสื่อสาร เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
 • การนำเสนอและการเล่าเรื่อง : การนำเสนอด้วยน้ำเสียง จังหวะ ลีลาในการพูด และฝึกปฏิบัติเพื่อให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและฝึกปฏิบัติในการสร้างเรื่องด้วยเทคนิค storytelling
 • เบื้องหลังการผลิตรายการวิทยาศาสตร์ : ทีมงาน NSM Studio ยกกองมาสร้างความรู้และความสนุกในการถ่ายทำรายการ และเทคนิคการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ : การกำหนดจุดทิศทางเพื่อให้การรับสาร-ส่งสารระหว่างผู้พูด การใช้ร่างกายในการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ และการเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ในเวลาที่จำกัด และบทบาทของ Influencers ที่ดี
 • การพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ : ความเข้าใจในบทบาทและเทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพิธีกรที่มีความสามารถยอดเยี่ยม
 • ทักษะการแสดง : หลักการ บทบาท และความสำคัญของการแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคนิคการเป็นนักแสดงทางวิทยาศาสตร์
 • มิวเซียมทัวร์ : เทคนิคการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราในนิทรรศการ และถ่ายทอดเรื่องราวสุดประทับใจด้วยภาพถ่ายส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
 • เยาวชนที่มีความชื่นชอบและสนใจในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับส่งคลิปวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกผลงานเยาวชน เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน
 • โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ ทักษะการพูดและการใช้ภาษา (35 คะแนน) บุคลิกภาพ และลีลาท่าทางในการนำเสนอ (35 คะแนน) ภาพรวมในการนำเสนอ (30 คะแนน) รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมประกาศในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการลงทะเบียนและโปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

ค่าลงทะเบียน

 • 5,000 บาทต่อคน (รวมค่าอุปกรณ์การอบรม, อาหาร, อาหารว่าง และไม่รวมค่าที่พัก)

ดูรายละเอียดที่พัก คลิก

รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลการอบรมและการลงทะเบียน
พิมพ์ผกา  ทรายข้าว
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1492
E-mail pimphaka@nsm.or.th
ข้อมูลการอบรมและกิจกรรม
บุรวัชร์  นาคสู่สุข
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1496
E-mail burawat@nsm.or.th