ปฏิทินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์และบริการผู้เข้าชม (Museum Management 103: Museum Visitor Services)

6 - 7 มิถุนายน 2567

เวลา 8:30 - 17:00 น.

ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

เอกสารประกอบ
1. โครงการ พิพิธภัณฑ์และบริการผู้เข้าชม (Museum Visi(1).pdf
2. กำหนดการพิพิธภัณฑ์และบริการผู้เข้าชม (Museum Visitor Services).pdf


รับจำนวน 50 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,800 บาท

สาระสำคัญ
  • การบริหารจัดการผู้เข้าชม
  • การบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการ
  • การบริหารจัดการและพัฒนาเจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียดที่พัก คลิก

รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลการอบรมและกิจกรรม
บุรวัชร์  นาคสู่สุข
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1496
E-mail burawat@nsm.or.th

ข้อมูลการอบรมและการลงทะเบียน
พิมพ์ผกา  ทรายข้าว
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1492
E-mail pimphaka@nsm.or.th

การจองที่พักในเรือนพักนักวิทย์
กิตติศักดิ์  ภู่ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
โทร 02 577 9999 ต่อ 2123
E-mail kittisak@nsm.or.th