ปฏิทินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก (Small Mammal Taxidermy)

19 - 21 มิถุนายน 2567

เวลา 8:30 - 16:00 น.

ณ อาคารปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เอกสารประกอบ
1. 01 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติ สตัฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม.pdf
2. 02 กำหนดการ -การอบรมการสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก.pdf


รับจำนวน 20 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 5,000 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 4,500 บาท

สาระสำคัญ
  • เทคนิคการสตัฟสัตว์และการประยุกต์ใช้สัตว์สตัฟเพื่อการศึกษาและการจัดแสดง
  • ลงมือฝึกสตัฟฟ์สัตว์ เช่น การเลาะหนัง การทำหุ่น ขึ้นรูป และการหุ้มหนัง
  • แนวทางการดูแลและรักษาสภาพสัตว์สตัฟฟ์ เพื่อการจัดแสดงอย่างถูกต้อง
  • พร้อมรับเกียรติบัตร

ดูรายละเอียดที่พัก คลิก

รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลการอบรมและกิจกรรม
บุรวัชร์  นาคสู่สุข
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1496
E-mail burawat@nsm.or.th

ข้อมูลการอบรมและการลงทะเบียน
พิมพ์ผกา  ทรายข้าว
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1492
E-mail pimphaka@nsm.or.th

การจองที่พักในเรือนพักนักวิทย์
กิตติศักดิ์  ภู่ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
โทร 02 577 9999 ต่อ 2123
E-mail kittisak@nsm.or.th