ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบเส้นทางเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ (Designing Museum Trail and Creative Worksheet)

30 - 31 พฤษภาคม 2567

เวลา 8:30 - 16:00 น.

ณ ห้องสายฝน ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

เอกสารประกอบ
1. โครงการการออกแบบเส้นทางเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ .pdf
2. กำหนดการการออกแบบเส้นทางเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ .pdf


รับจำนวน 50 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,620 บาท

สาระสำคัญ
แนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและนิทรรศการ
ลงมือฝึกออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองในพิพิธภัณฑ์อย่างสนุกสนาน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง
พร้อมรับเกียรติบัตร


ดูรายละเอียดที่พัก คลิก

รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลการอบรมและกิจกรรม
บุรวัชร์  นาคสู่สุข
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1496
E-mail burawat@nsm.or.th

ข้อมูลการอบรมและการลงทะเบียน
พิมพ์ผกา  ทรายข้าว
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1492
E-mail pimphaka@nsm.or.th

การจองที่พักในเรือนพักนักวิทย์
กิตติศักดิ์  ภู่ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
โทร 02 577 9999 ต่อ 2123
E-mail kittisak@nsm.or.th