ปฏิทินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations) ครั้งที่ 2

12 - 14 มิถุนายน 2567

เวลา 8:30 - 17:00 น.

ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น 2 อาคารสำนักงาน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

เอกสารประกอบ
1. 01 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations).pdf
2. 02 กำหนดการ -การอบรมเชิงปฏิบัติการวาดวิทย์พินิจพฤกษา.pdf

ฝึกวาดภาพวิทย์กับศิลปินมืออาชีพ และนักพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ด้วยเทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

รับจำนวน 30 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 4,000 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

สาระสำคัญ

ความสำคัญของการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
สัณฐานวิทยาของใบ และการวาดภาพใบ
สัณฐานวิทยาของดอก และการวาดภาพดอก
สัณฐานวิทยาของผล และการวาดภาพผล

ดูรายละเอียดที่พัก คลิก

รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลการอบรมและกิจกรรม
บุรวัชร์  นาคสู่สุข
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1496
E-mail burawat@nsm.or.th

ข้อมูลการอบรมและการลงทะเบียน
พิมพ์ผกา  ทรายข้าว
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1492
E-mail pimphaka@nsm.or.th

การจองที่พักในเรือนพักนักวิทย์
กิตติศักดิ์  ภู่ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
โทร 02 577 9999 ต่อ 2123
E-mail kittisak@nsm.or.th