ปฏิทินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations)

6 - 8 มีนาคม 2567

เวลา 8:30 - 16:00 น.

ณ ห้องแสงเดือนแสงเทียน ชั้น2 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี

เอกสารประกอบ
1. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดวิทย์พินิจพฤกษา (Botanical Illustrations).pdf
2. กำหนดการ -การอบรมเชิงปฏิบัติการวาดวิทย์พินิจพฤกษา.pdf

ฝึกวาดภาพวิทย์กับศิลปินมืออาชีพ และนักพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ด้วยเทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

รับจำนวน 30 ท่าน (หมดเขตรับสมัครแล้ว)

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 4,000 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 3,600 บาท

ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่หอพัก อพวช.

ดูรายละเอียดที่พัก คลิก

รายละเอียดการติดต่อ
ข้อมูลการอบรมและกิจกรรม
บุรวัชร์  นาคสู่สุข
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1496
E-mail burawat@nsm.or.th

ข้อมูลการอบรมและการลงทะเบียน
พิมพ์ผกา  ทรายข้าว
นักวิชาการ
กองวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 02 577 9999 ต่อ 1492
E-mail pimphaka@nsm.or.th

การจองที่พักในเรือนพักนักวิทย์
กิตติศักดิ์  ภู่ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
โทร 02 577 9999 ต่อ 2123
E-mail kittisak@nsm.or.th